Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w Zespole Środowiska wybrana została:

Pani Magdalena Andrzejczuk, zam. Gdańsk.

 Komisja, po analizie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, uznała, że wybrana do zatrudnienia kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagane kryteria i rokuje poprawne wykonywanie powierzonych zadań.

 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

Gdańsk, 12 kwietnia 2019 r.