Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  /na zastępstwo/ na stanowisku asystenta w zespole urbanistycznym wybrani zostali:

Pan Paweł Malinowski, zam. Gdańsk,
Pani Agnieszka Maziarz, zam. Gdańsk,
Pan Piotr Zasada, zam. Gdańsk.

Komisja, po analizie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, uznała, że wybrani do zatrudnienia kandydaci spełnili w najwyższym stopniu kryteria wymagane do pracy i rokują poprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska