Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zespole Transportu wybrana została:

Pani Alicja Gumienna, zam. Gdańsk.

Pani Alicja Gumienna spełniła wszystkie kryteria wymagane do pracy na stanowisku asystenta w Zespole Transportu. Ponadto osiągnęła najwyższy wynik w ramach zastosowanych metod naboru.

Kandydatka rokuje poprawne wykonanie powierzonych zadań.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska