Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego na stanowisko specjalisty wybrana została:

p. Agnieszka Jaworska, zam. w Gdańsku,

natomiast na stanowisko asystenta zostały wybrane:

p. Daria Flejszar, zam. w Gdańsku,

p. Maja Małowiejska, zam. w Gdańsku.

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrane do zatrudnienia kandydatki, z uwagi na posiadane wykształcenie, wiedzę i umiejętności, a w przypadku stanowiska specjalisty – również wymagane doświadczenie, rokują poprawne wykonywanie zadań przypisanych do ww. stanowisk.

 

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska