Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze: od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespołach urbanistycznych Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem wymagań formalnych przez aplikujących kandydatów oraz z nieprzyjęciem oferty pracy przez jednego z kandydatów.