Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. opracowań środowiskowych w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego asystenta wybrany został pan Patryk Podejko–Chmielarz, zamieszkały w Sopocie.

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na w/w stanowisku, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.