Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko głównego projektanta w Zespole Urbanistycznym Port została wybrana Pani Maria Magdalena Koprowska z Gdańska.

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku głównego projektanta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.