Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego wybrana została Pani Natalia Pietrzycka zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku asystenta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.