Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od asystenta / starszego asystenta do projektanta / starszego ds. opracowań środowiskowych w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24 został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem wymagań niezbędnych przez kandydatów.