Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na stanowisko księgowej w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty została wybrana p. Magdalena Gawrońska zam. w Gdańsku.

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego specjalisty, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.