Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego projektanta wybrana została p. Katarzyna Sudnik zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego projektanta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.