Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od asystenta / starszego asystenta do projektanta / starszego projektanta ds. infrastruktury technicznej w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 został nierozstrzygnięty, w związku z niespełnieniem w stopniu oczekiwanym wymagań niezbędnych przez kandydata.