Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarki w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowisko sekretarki wybrana została Pani Hanna Jakubek zamieszkała w Gdańsku.

 Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku sekretarki, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.