Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na stanowisko księgowej w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowisko starszego specjalisty została  wybrana p. Joanna Budzisz  zam. w Redzie.

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego specjalisty, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.