Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarki w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowisko sekretarki wybrana została Pani Jolanta Liedtke zamieszkała w Gdańsku.

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku sekretarki, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.