Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w Zespole Transportu Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku został nierozstrzygnięty, w związku brakiem ofert pracy na niniejsze stanowisko.