Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowiska specjalisty wybrani  zostali:

-  Pani Katarzyna Błaszkowska zamieszkała w Gdańsku,
-  Pan Tomasz Galikowski zamieszkały w Gdańsku.

Kandydaci spełnili wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku specjalisty, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.