Nabór uznaje się za nierozstrzygnięty w związku z rezygnacją podjęcia zatrudnienia przez kandydata.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Środowiska i Inżynierii Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia  na stanowisko asystenta wybrana została Pani Magdalena Mierzwa zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku asystenta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.

Nabór na drugi etat pozostaje nierozstrzygnięty.