Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia   na stanowisko od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole specjalistycznym nie zaproponowano żadnego kandydata.

Komisja uznała, że żaden z kandydatów nie spełnił w stopniu oczekiwanym wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Jednocześnie uprzejmie dziękuję pozostałym kandydatom za zainteresowanie i chęć podjęcia pracy w Biurze Rozwoju Gdańska.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska