Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym, nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Komisja Rekrutacyjna nie złożyła oferty zatrudnienia kandydatce, która spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka nie spełniła oczekiwań Komisji.

 

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska