Wynik naboru na stanowisko w BRG 15 maja 2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru na stanowisko w BRG 12 kwietnia 2019

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w Zespole Środowiska wybrana została: