Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Urbanistycznym Oliwa Biura Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia na stanowisko starszego asystenta wybrana została p. Adrianna Chramęga, zam. w Stegnie.  

Kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego asystenta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.