Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia   na stanowisko radcy prawnego Pani Katarzyna Urban zamieszkała w Gdyni.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku radcy prawnego, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.