Projekt planu

Wrzeszcz Górny, rejon tzw. Wysepki przy Al. Grunwaldzkiej

Nr planu
0861
Autor
Jarosław Wincek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 2,5 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym i obejmuje fragment al. Grunwaldzkiej na odcinku między włączeniem ul. Gen. De Gaulle’a i skrzyżowaniem z aleją Żołnierzy Wyklętych, wraz z terenem położonym między jezdniami – tzw. Wysepką.

Obecnie w obszarze tym znajdują się pasy drogowe południowej i północnej jezdni alei oraz położona między nimi zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy al. Grunwaldzkiej nr 127, 129, 131, 131 A, 131B, 135A i 137, a także przy ul. Lendziona nr 9/10. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność Województwa Pomorskiego. Jedynie działki związane z istniejącą zabudową stanowią własność Gminy Miasta Gdańska, bądź współwłasność osób fizycznych.

Na większości wskazanego do objęcia planem terenu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jedynie niewielki fragment, obejmujący włączenie ul. Lendziona znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku (nr 0820) z 2004 r. Obszar, na którym obowiązuje powyższy plan, został przeznaczony na teren ulicy lokalnej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Uchwalone w 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska wskazuje korytarz al. Grunwaldzkiej jako ciąg ulicy głównej. Jednocześnie jest to element Centralnego Pasma Usługowego i ośrodka usługowego o randze ogólnomiejskiej i metropolitalnej. Zgodnie ze Studium ciąg al. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z aleją Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Miszewskiego jest jednym z dwóch obszarów przestrzeni publicznej, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Celem przystąpienia do sporządzenia planu jest zatem wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i ewentualnej zabudowy - z uwzględnieniem określonych w Studium kierunków przekształceń wskazanych dla obszarów przestrzeni publicznej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIII/260/19 z dnia 29-08-2019 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIII/260/19 z dnia 29-08-2019 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 11-09-2019 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj