Projekt planu

Wrzeszcz Górny - park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego

Nr planu
0866
Autor
Maja Wypychowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 7,1 ha, znajduje się na styku trzech dzielnic: Wrzeszcza Górnego, Suchanina i Piecek-Migowa. Zdecydowana większość położona jest w południowej części Wrzeszcza Górnego pomiędzy ulicami Sobieskiego i Schuberta oraz rezerwą terenową pod tzw. ulicę Nową Politechniczną, na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Wagnera.
Obecnie obszar ten w większości to Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Sobieskiego, na pozostałym terenie grunty niezagospodarowane oraz odcinek ul. Wileńskiej. Grunt stanowi własność Politechniki Gdańskiej w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców, tylko w niewielkiej części jest własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej z 2002 roku, który na większości terenu ustala przeznaczenie usługowe oraz pod zbiornik retencyjny, zieleń i układ uliczny.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwolą na realizację celu publicznego jakim jest stworzenie parku retencyjnego z częścią zbiornikową oraz rekreacyjną zgodnie z Gdańska Polityką Wodną. Proponowane zmiany mieszczą się w polityce miasta w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz poprawiającej jakość życia poprzez zwiększanie dostępności do zieleni.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1551/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1551/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj