Projekt planu

Wrzeszcz Górny - Diabełkowo

Nr planu
0868
Autor
Maja Wypychowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 8,86 ha, położony jest na pograniczu Wrzeszcza Górnego i Piecek - Migowa w rejonie ulicy Wileńskiej i Grodzieńskiej i obejmuje osiedle domów jednorodzinnych zwane Diabełkowem.
Obecnie w obszarze wokół ulic Wileńskiej i Grodzieńskiej znajduje się zespół kilkudziesięciu budynków w zabudowie bliźniaczej, powstałych w latach trzydziestych XX wieku. Budynki te są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. W części południowej w rejonie ul. Pasteura znajduje się zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa powstała w II połowie XX wieku. Grunt stanowi własność prywatną oraz Gminy Miasta Gdańsk.
Na większości wskazanego do objęcia planem terenu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na małych fragmentach, w południowej i wschodniej części, obowiązują dwa plany miejscowe: Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej w mieście Gdańsku z 2017 roku oraz plan miejscowy rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej w mieście Gdańsku z 2002 roku ustalające tereny o funkcji zieleni ogólnodostępnej i drogowej.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią ochronę walorów kulturowych przedwojennego zespołu modernistycznej zabudowy jednorodzinnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia 31-08-2023 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LXVI/1718/23 z dnia 31-08-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 31-08-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-09-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj