Projekt planu

Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej

Nr planu
1863
Autor
Anna Borzyszkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 15,4 ha, znajduje się na Ujeścisku oraz na Jasieniu, w rejonie ulic Warszawskiej, Piotrkowskiej i Lawendowe Wzgórze.
Obecnie obszar ten jest w większości niezagospodarowany. W północnej części zlokalizowany jest parking oraz pętla tramwajowa i autobusowa. Przez teren przebiega niedawno zrealizowany odcinek ulicy Piotrkowskiej, ulica łącząca ulice Warszawską z ww. Piotrkowską oraz w zachodniej części ulica z trasą tramwajową. Pozostała część obszaru w większości porośnięta jest zadrzewieniami. Grunt stanowi głównie własność Gminy Miasta Gdańska. Niewielki południowo-zachodni fragment jest własnością prywatną.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Zakoniczyn na zachód od ulicy Unruga z 2005 r., Zakoniczyn - rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej z 2016 r., Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku z 2017 r., Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej z 2022 r.
Obszar przeznaczony jest w obowiązujących planach m.in. pod zabudowę mieszkaniową intensywną, mieszkaniowo-usługową, węzeł integracyjny. Ponadto plany wyznaczają tereny dróg: zbiorczej, lokalnych i dojazdowych oraz wydzielonego ciągu pieszego i pieszo-jezdnego.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią powstanie centrum dzielnicy Południe jako wielofunkcyjnego ośrodka usługowego o wysokiej jakości architektury z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi.
Dynamiczny rozwój tej części dzielnicy, a także sąsiedztwo planowanego Parku Południowego, wpływają na zmianę sposobu funkcjonowania rejonu i powodują konieczność dostosowania ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1549/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1549/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj