Projekt planu

Zamczysko rejon ulicy Rycerskiej

Nr planu
11100
Autor
Monika Rościszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 1,11 ha, położony jest w Śródmieściu Historycznym, na Zamczysku i od północnego-wschodu graniczy z Kanałem Raduni, od południa z ulicą Wapienniczą, od zachodu obejmuje ulicę Rycerską, a od północy graniczy z terenem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

            Obecnie obszar w większości jest niezainwestowany,  w części centralnej stanowi rezerwę pod skansen archeologiczny zlokalizowany na terenie dawnego Zamczyska. Północno-wschodnią część obszaru stanowi teren zieleni miejskiej z ciągiem pieszym równoległym do Kanału Raduni. Przeważająca część terenu stanowi własność Gminy Miasta Gdańska w użytkowaniu wieczystym, grunty pod drogami stanowią własność Gminy Miasta Gdańska, stacji transformatorowej - własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

            Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Śródmieście – rejon ulicy Grodzkiej w mieście Gdańsku z 2002 roku,
  • Śródmieście rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej w mieście Gdańsku z 2009 roku.

Zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów, dominująca część obszaru przeznaczona jest na funkcje wydzielone chronione – skansen archeologiczny. Pozostała część obszaru objęta granicami przystąpienia przeznaczona jest na układ drogowy oraz zieleń.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

            Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. W dniu 31 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Gdańska (uchwała RMG nr XLII/1168/17) zadeklarowała wolę przeprowadzenia zmiany obowiązującego planu dla obszaru  ustalającego funkcje chronione – skansen archeologiczny, na cele Oddziału Głównego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Ma być to nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb zwiedzających, łączący funkcję muzealną (stała ekspozycja o historii Gdańska i wystawy czasowe) oraz edukacyjną, w której będą realizowane nowe funkcje muzeum (warsztaty, debaty, fora obywatelskie, laboratorium miejskie).

            Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

            Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLVII/1404/18 z dnia 26-01-2018 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLVII/1404/18 z dnia 26-01-2018 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-02-2018 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 25-09-2019 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj