Projekt planu

Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej

Nr planu
1849
Autor
Magdalena Olejnik
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIII/1194/17 z dnia 2017-09-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIII/1194/17 z dnia 2017-09-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-10-05 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-02-20 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-03-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-03-27 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-04-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-04-26
Uchwalony
Wejście w życie