Projekt planu

Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej

Nr planu
2417
Autor
Andrzej Napiórkowski
Jednostka urbanistyczna
Wyspa Sobieszewska
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-11-13
Data dyskusji publicznej
2019-10-15 17:00
Rysunek granic planu

Obszar wyznaczony granicami planu jest niezagospodarowany. Obecnie jest wykorzystywany jako trawiaste boisko sportowe oraz nieurządzony parking. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów zwiększających potencjał inwestycyjny terenu, który w planie obowiązującym jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i wyłączony z możliwości zabudowy. Na Wyspie Sobieszewskej nie brakuje naturalnej zieleni, ponadto dominuje zabudowa jednorodzinna, co sprawia, że rekreacja w dużej mierze jest realizowana na terenach prywatnych. Zmiana przeznaczenia terenu pod funkcję mieszkaniowo-usługową nie spowoduje zatem ograniczenia dostępu do zieleni. Wprowadzenie nowej zabudowy pozwoli natomiast na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1480/18 z dnia 2018-03-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1480/18 z dnia 2018-03-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-04-10 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-07-03 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj