Projekt planu

Wrzeszcz Górny rejon ulicy Jarowej i Krętej

Nr planu
0865
Autor
Małgorzata Szypcio
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 16 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym i obejmuje zabudowę przy ulicach Sobieskiego, Jarowej i Krętej oraz zieleń leśną przy ul. Smoluchowskiego.

Teren w części zachodniej jest zabudowany, natomiast część wschodnią stanowi obszar leśny. Przy ul. Sobieskiego znajduje się budynek dawnego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W rejonie ulic Jarowej i Krętej dominuje zabudowa jednorodzinna w formie willi miejskich oraz zabudowa szeregowa. Część budynków w obszarze planu to zabudowa przedwojenna o wartościach kulturowych, która ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Grunt stanowi własność: Gminy Miasta Gdańska, osób fizycznych, spółek prawa handlowego, Skarbu Państwa i Uniwersytetu Gdańskiego.

Na większości terenu wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jedynie południowy fragment obszaru znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - rejon ulic Dębowej i Powstańców Warszawskich w mieście Gdańsku z 2003r. (nr 0815). Plan dla tego obszaru ustala zieleń urządzoną i leśną oraz strefę usługową.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy oraz ochrony walorów architektonicznych historycznej zabudowy Wrzeszcza Górnego. Objęcie granicami planu terenów leśnych umożliwi realizację celu publicznego - parku leśnego przy ul. Smoluchowskiego.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIII/850/21 z dnia 25-02-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIII/850/21 z dnia 25-02-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-03-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16-11-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj