Projekt planu

Ujeścisko w rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich

Nr planu
1852
Autor
Magdalena Olejnik
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/360/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem XVII/360/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj