Projekt planu

Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej

Nr planu
1759
Autor
Magdalena Kawka
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu

Aktualny status Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1564/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1564/18 z dnia 2018-06-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-10-23 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-30 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-11-20 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-11-27 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-12-23 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-12-23 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2020-01-27 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-02-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2020-02-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-02-03 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2020-02-12 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2020-02-19 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2020-04-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2020-04-03
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj