Projekt planu

Św. Wojciech - część zachodnia

Nr planu
2011
Autor
Katarzyna Rosiak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Św. Wojciech
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 127,5 ha, położony jest w części zachodniej dzielnicy Św. Wojciech. Od wschodu granice planu przebiegają w odległości około 100 m od Potoku Borkowskiego oraz wzdłuż drogi gruntowej na przedłużeniu ulicy Stromej, od północy - wzdłuż Obwodnicy Południowej oraz działek nr 24/2 i 26 obręb 0324, a od południa i zachodu przylegają do granicy miasta Gdańska z Gminą Pruszcz Gdański.

Obecnie obszar ten jest niezainwestowany, we wschodniej części zlokalizowany jest tor motocrossowy. Grunt, w przeważającej części, stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Św. Wojciech - rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. Wojciech w mieście Gdańsku z 2007 roku. Ustalenia planu przeznaczają teren pod usługi kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gastronomii oraz drobnego handlu wraz z zielenią towarzyszącą.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy. Podjęcie procedury związane jest z koniecznością poszerzenia oferty inwestycyjnej miasta poprzez wprowadzenie terenu produkcyjno-usługowego. Dodatkowo planuje się umożliwienie realizacji obiektów związanych ze sportami motorowymi oraz wzmocnienie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż potoków Borkowskiego i Św. Wojciech poprzez wprowadzenie zieleni.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Ze względu na znaczną powierzchnię obszaru objętego planem, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXVIII/713/20 z dnia 24-09-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXVIII/713/20 z dnia 24-09-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-10-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 05-04-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj