Projekt planu

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia

Nr planu
1188
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XV/402/15 z dnia 2015-10-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XLIV/1216/17 z dnia 2017-10-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-11-07 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-06-26 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-07-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-07-24 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-08-09 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj