Projekt planu

Stare Miasto - rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne

Nr planu
11112
Autor
Ilona Bogdańska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,2 ha, położony jest w historycznej dzielnicy Stare Miasto, w rejonie skrzyżowania ulic Wałowej i Rybaki Górne.
Obecnie obszar ten jest niezagospodarowany, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Grunt stanowi własność spółki prawa handlowego.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto – Osiek w mieście Gdańsku z 2004 r.  Ustalenia planu dopuszczają realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z wyłączeniem małych hurtowni, garaży boksowych oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które dopuszczą realizację budynku uzupełniającego kwartał pomiędzy ulicami Wałową i Rybaki Górne w układzie dostosowanym do pierzei ulic. Umożliwi to ochronę historycznej struktury tego rejonu śródmieścia oraz pozwoli na optymalne uzupełnienie zachowanej tkanki miejskiej Starego Miasta, nieodbudowanego po II Wojnie Światowej. Takie działanie jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium, tzw. rozwoju miasta do wewnątrz, czyli realizacji zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1545/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1545/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj