Projekt planu

Śródmieście w rejonie ulicy 3 Maja

Nr planu
11111
Autor
Katarzyna Rosiak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,07 ha, jest położony na terenie Śródmieścia w rejonie ulicy 3 Maja, przy granicy Aresztu Śledczego w Gdańsku zlokalizowanego przy ulicy Kurkowej.
Obecnie na obszarze tym usytuowany jest budynek usługowy. Grunt stanowi własność spółki prawa handlowego.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6 w mieście Gdańsku z 2010r. Ustalenia obowiązującego planu przeznaczają przedmiotowy teren pod funkcje usługowe.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.
Zmiana przeznaczenia i ustanowienie na działce prywatnej funkcji publicznej – usług wymiaru sprawiedliwości zapewni możliwość realizacji Etapu II zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku” (siedziby prokuratur uznaje się za nieruchomości uznane za niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa państwa).
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LX/1543/23 z dnia 30-03-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LX/1543/23 z dnia 30-03-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 30-03-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 20-04-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj