Projekt planu

Smęgorzyno rejon Potoku Smęgorzyńskiego

Nr planu
2248
Autor
Małgorzata Jaroszkowska
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIII/1191/17 z dnia 2017-09-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIII/1191/17 z dnia 2017-09-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-10-05 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-09-21 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-10-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-10-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-10-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-10-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-10-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-11-21 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-11-21
Uchwalony
Wejście w życie