Projekt planu

Rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny

Nr planu
0155
Autor
Krzysztof Krzemiński
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 25,7 ha, położony jest w Pasie Nadmorskim pomiędzy terenami osiedli Wejhera (Żabianka), Przymorze, Zaspa, a terenem Parku Reagana i lasów nadmorskich. Obejmuje on fragment rezerwy pod tzw. „Drogę Zieloną” od alei gen. Józefa Hallera do rejonu hali Ergo Arena.

            W granicach obszaru znajdują się ulica Czarny Dwór, fragmenty ulic Piastowskiej i Pomorskiej, tereny zieleni nieurządzonej, a w rejonie ul. Orłowskiej zespól garaży boksowych i tymczasowe boisko. W przeważającej części grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, pozostała część to grunty prywatne, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym i Powiatu.

            Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem z roku 2003, Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu z roku 2003, Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera z roku 2012, Pasa Nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór, Hallera z 2006 roku.  

W ustaleniach planów są to głównie tereny o funkcji drogowej – rezerwa pod tzw. „Drogę Zieloną” oraz na niewielkich fragmentach w rejonie skrzyżowania alei gen. Józefa Hallera z ulicą Czarny Dwór o funkcji zieleni, lasów i usługowej.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

            Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwia przyjęcie nowych standardów dla projektowanego ciągu ulicznego nazywanego „Zielonym Bulwarem”, w miejscu rezerwy „Drogi Zielonej”.

Głównym zadaniem stawianym „Zielonemu Bulwarowi” jest połączenie funkcji transportowej z lokalnymi potrzebami mieszkańców. Koncepcja „Zielonego Bulwaru” przedstawiająca nowe podejście miasta do projektowania ulicy miejskiej, prezentowana była społeczności lokalnej w 2016 roku. Odbył się cykl spotkań z wszystkimi zainteresowanymi (12 spotkań, około 500 uczestników). 23 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, który w swoich ustaleniach zmienił dotychczasową klasę rezerwy drogowej tzw. „Drogi Zielonej” z ulicy głównej na ulicę zbiorczą. Zmiana obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizuje nową politykę miasta wpisującą się w zrównoważoną mobilność.

            Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

            Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVIII/1741/18 z dnia 25-10-2018 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVIII/1741/18 z dnia 25-10-2018 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 30-10-2018 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj