Projekt planu

Rejon kąpieliska morskiego Stogi II

Nr planu
1430
Autor
Piotr Rugień
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-11-13
Data dyskusji publicznej
2019-10-08 17:00
Rysunek granic planu

Obszar objęty projektem planu w większości zajmują wydmy i plaża. Na terenie tym znajdują się też tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze prowadzące na plażę. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim. Zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie wejścia nr 25 na plażę, budowy np. toalet, natrysków oraz innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja wyżej wymienionych założeń będzie skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach, z poszanowaniem wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LV/1565/18 z dnia 2018-06-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LV/1565/18 z dnia 2018-06-28 roku Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-07-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-07-03 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2019-10-09
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-09 Czytaj [pdf]
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj