Projekt planu

Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów

Nr planu
1315
Autor
Andrzej Napiórkowski
Jednostka urbanistyczna
Stogi Portowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1130/17 z dnia 2017-06-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1130/17 z dnia 2017-06-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-07-07 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-02-20 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-03-01 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-03-06 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-03-08 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie