Projekt planu

Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza

Nr planu
2161
Autor
Ewa Lichota
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Złóż wniosek do planu do 12-07-2022
Przejdź na pełny ekran gmgda.maps.arcgis.com

UZASADNIENIE


Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 3,7 ha, położony jest w dzielnicy Osowa. Od północy i zachodu graniczy z terenem niezabudowanym,
od wschodu z ulicą Koziorożca, a od południa z ulicą Raatza.
Obecnie w obszarze tym znajduje się zbiornik retencyjny „Osowa” oraz tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo. Grunt w większości stanowi własność prywatną – osób fizycznych, jedynie część drogi oraz istniejący zbiornik retencyjny stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.
Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i Antygony w mieście Gdańsku z 2007 r. (2125), który przeznacza teren pod zbiornik retencyjny oraz tereny mieszkaniowo-usługowe i mieszkaniowe.

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję retencyjną, a tym samym pozwolą w przyszłości przeprowadzić inwestycję zapewniającą bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Planowane jest zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika „Osowa” i powiększenie jego czaszy
o tzw. część „suchą”, która okresowo zalewana wodą zmieni sposób użytkowania terenu przyległego do zbiornika. Przez większość czasu teren będzie mógł pełnić funkcję rekreacyjną.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia 26-05-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1257/22 z dnia 26-05-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 27-05-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj