Projekt planu

Osowa rejon ulic Zeusa i Afrodyty

Nr planu
2159
Autor
Agata Piszczek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 0,07 ha, położony jest  w  dzielnicy Osowa w rejonie ulic Afrodyty, Zeusa i Biwakowej. W obszarze tym znajduje się niezagospodarowana działka pokryta zielenią nieurządzoną, częściowo zagrodzona płotami. Grunt stanowi własność prywatną.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i Izydy w mieście Gdańsku, z 2006 roku (plan o numerze ewidencyjnym 2127). Ustalenia planu przewidują dla tego terenu zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową oraz ciąg pieszy łączący ulicę Afrodyty z ulicą Zeusa, uwidoczniony na rysunku planu.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania.

Plan doprecyzuje przebieg i parametry ciągu pieszego, który został ustalony w obowiązującym planie zagospodarowania oraz uzupełni połączenie o ciąg rowerowy, którego konieczność w tym miejscu wynika z analiz Systemu Tras Rowerowych w Gdańsku (STeR).

 Rejon ulic Biwakowej i Zeusa jest jednym z centralnych punktów dzielnicy Osowa, zlokalizowanym przy parku Chirona i w sąsiedztwie kościoła oraz licznych pawilonów handlowo-usługowych. Ciąg pieszo-rowerowy skróciłby drogę mieszkańcom wschodniej części dzielnicy o około 1 km. Stanowiłby również fragment dojścia/dojazdu rowerowego do  przystanku PKM. Realizacja ciągu stanowi ważny, dzielnicowy cel publiczny i pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców dzielnicy, sygnalizowane przez Radę Dzielnicy Osowa.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.  

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXVIII/714/20 z dnia 2020-09-24 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXVIII/714/20 z dnia 2020-09-24 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj