Projekt planu

Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej

Nr planu
2160
Autor
Katarzyna Ulasińska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Osowa - Barniewice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 27,92 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

W obszarze tym znajdują się tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, las, węzeł komunikacyjny (przystanek PKM oraz pętla autobusowa), odcinek ulicy Barniewickiej, odcinek ulicy Letniskowej oraz ulica Cerery. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność prywatną, tereny ulic oraz tereny kolejowe należą do Gminy Miasta Gdańska lub Skarbu Państwa.

Około 1/4 obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osowa, rejon ul. Barniewickiej i Herosa w mieście Gdańsku z 2005 roku (numer ewidencyjny 2123), Osowa rejon ulic Posejdona i Junony z 2017 roku (numer ewidencyjny 2149), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku - w zakresie układu komunikacji drogowej z 2001 roku (numer ewidencyjny 2104), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w rejonie ul. Letniskowej, Barniewickiej, Cerery, Zeusa i Konstelacji z 2000 roku (numer ewidencyjny 2110). Wyżej wymieniony obszar dotyczy głównie terenów o przeznaczeniu drogowym i usługowym. Na pozostałym terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym.

Zakłada się również intensyfikację parametrów urbanistycznych dla zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej oraz umożliwienie przekształceń zabudowy istniejącej. Kierunek zmian wynika z rozwiązań proponowanych w „Studium lokalizacji przystanku PKM Kielnieńska / Nowa Kielnieńska wraz z analizą możliwości przekształceń   w rejonie oddziaływania PKM w Gdańsku - Osowej” sporządzonego w 2015 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Zmianie ulegnie przeznaczenie terenu zarezerwowanego pod budowę stacji transformatorowej, dz. nr 1230/77 (obręb 1) przy ulicy Cerery.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej  sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

 

 

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXIX/1016/21 z dnia 30-09-2021 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXIX/1016/21 z dnia 30-09-2021 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 07-12-2022 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj