Projekt planu

Ołowianka - część południowa

Nr planu
11101
Autor
Katarzyna Rosiak
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan w trakcie wyłożenia Uwagi do planu można zgłaszać do 2020-09-14
Data dyskusji publicznej 2020-08-18 godz.: 17:00
Procedura postępowania podczas dyskusji publicznych w związku z wirusem SARS-CoV-2
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1481/18 z dnia 2018-03-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1481/18 z dnia 2018-03-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-04-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2020-07-27 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2020-08-03 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj