Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A

Nr planu
0270
Autor
Maria Zabiełło
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 0,51 ha, położony jest w dzielnicy Oliwa, od północy i zachodu graniczy z miastem Sopot (tereny przemysłowo-usługowe i Trójmiejski Park Krajobrazowy), od wschodu z ulicą Czyżewskiego a od południa z terenem Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych.

Budynki dawnej kotłowni stanowią własność Gminy Miasta Gdańska w użytkowaniu wieczystym a ulica dojazdowa i niewielki fragment terenu szkoły stanowią własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie z 2006 roku. Ustalenia planu przeznaczają teren pod szkołę oraz ulicę dojazdową.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, co jest zgodne z polityką miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz.

Budynki dawnej kotłowni nie są wykorzystywane na cele szkoły. Przeznaczenie tej nieruchomości pod funkcję oświatową ogranicza możliwości zagospodarowania nieruchomości niebędącej w użytkowaniu Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu
i Handlowo-Usługowych. Zmiana przeznaczenia ww. nieruchomości wzmocni potencjał funkcjonalno-użytkowy oraz inwestycyjny tego obszaru i ureguluje kwestie drogowe. 

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-02-04
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXI/800/20 z dnia 2020-12-17 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXI/800/20 z dnia 2020-12-17 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-01-05 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj