Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a

Nr planu
0267
Autor
Ewa Herasimowicz
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan uchwalony, oczekiwanie na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1325/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1325/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-11-19 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-12-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-12-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-01-29 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-01-29
Uchwalony
Wejście w życie