Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a

Nr planu
0267
Autor
Ewa Herasimowicz
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLV/1325/17 z dnia 2017-11-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLV/1325/17 z dnia 2017-11-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-12-11 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-11-19 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-11-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-12-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-12-10 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2019-01-29 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2019-01-29
Uchwalony
Wejście w życie