Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej

Nr planu
0272
Autor
Ewa Herasimowicz
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2019-10-14
Data dyskusji publicznej
2019-09-03 17:00
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVII/1685/18 z dnia 2018-09-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVII/1685/18 z dnia 2018-09-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Uzasadnienie Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-10-08 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-06-06 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-08-26 Szczegóły
Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-09-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-09-04 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-09-16 Czytaj [pdf]
Uchwalony
Wejście w życie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj