Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

Nr planu
0264
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan skierowany do uchwalenia
Rysunek granic planu
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Szczegóły
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) SLOW - propozycja zagospodarowania terenu 2017-06-21 Czytaj [pdf]
Opracowanie koncepcji / Opiniowanie (Zrealizowany) Raport z prezentacji koncepcji MPZP w ramach procedury SLOW Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-19 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-26 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP 2018-02-22 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-22
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-09 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-16 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-04-26 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-04-26
Uchwalony
Wejście w życie