Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

Nr planu
0264
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
Aktualny status Plan skierowany do uchwalenia
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) SLOW - propozycja zagospodarowania terenu 2017-06-21 Czytaj [pdf]
Opinia MKUA (Zrealizowany) Raport z prezentacji koncepcji MPZP w ramach procedury SLOW Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-01-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-19 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-26 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP 2018-02-22 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-22
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-09 Czytaj [pdf]
Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-16 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2018-04-26 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-04-26
Uchwalanie (W trakcie) Plan został skierowany do uchwalenia

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj