Projekt planu

Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II

Nr planu
0154
Autor
Tomasz Sojak
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
Aktualny status Plan uchwalony
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1531/18 z dnia 2018-05-24 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1531/18 z dnia 2018-05-24 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-06-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2019-10-02 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2019-10-16 Czytaj [pdf]
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2019-10-19 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag
Uchwalony (Zrealizowany) Plan uchwalony 2019-11-28
Uchwalony (Zrealizowany) Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 2020-01-07 Czytaj [pdf]

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj